Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie V

Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti Karlova Firma s.r.o.

Jméno žadatele: Karlova Firma s.r.o.

Termín realizace: 2020-2021

Způsobilé výdaje: 1 228 917,35,-Kč

Dotace: 368 675,20,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti Karlova Firma s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.